La música d'artistes valencians i l'activitat de les sales de les nostres comarques